NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN BÀI 8

 

 

  1. Bổ ngữ xu hướng kép

“来,去”和“上,下,进,出。回,过,起”  có thể kết hợp thành bổ ngữ xu hướng kép,đặt sau động từ để chỉ hướng của động tác.
Dưới đây là bảng kết hợp:

 
+ + + + + + +
+ + + + + +

 

  • 他很快地跑上去了。
    2)弟弟从树上跳下来了。
    3)孩子摔倒了,妈妈让她自己爬起来。Chú ý: khi có tân ngữ thì trật tự từ sẽ là :
    V+ 上/下/进/出/回/过+ O + 来/去

4)老师走进教室去了。
5)大卫飞回美国去了。
6)汽车开过桥来了。
7)他拿起笔来,准备写字。

Nhưng khi tân ngữ  không phải là danh từ chỉ địa điểm thì tân ngữ đó cũng có thể đặt sau 来/去. Ví dụ:

Related Posts
1 of 11

8)他拿进来一本书。
9)他搬上很多箱子。
10)他拿起来一支笔。

2.一V,…

Cấu trúc này dùng để biểu thị xuất hiện hay phát hiện một số tình huống mới sau khi động tác V xảy ra.Ví dụ:
1)早上有人敲门,我打开门一看,是大卫。

2)安娜拿起电话一听,是妈妈打来的。

3)他做好了饭,我一尝,有点儿辣。

  1. 好不容易/好容易才… Thật không dễ mới…../thật khó mới……

Dùng để chỉ khó khăn lắm mới đạt được mục đích. Khi đó 好不容易và 好容易 cùng có nghĩa là không dễ dàng gì. Ví dụ:
1)我听了好几遍,好不容易才听懂。
2)今天的作业很多,我好不容易才写完。
3)衣服很脏,妈妈好容易才洗干净。

 

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook