NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN BÀI 22 QUYỂN 2

 

 1. 一天比一天、一年比一年 Càng ngày càng / mỗi năm một
 • 学习成绩一天比一天差。
  1)你怎么一天比一天瘦?有什么不开心的事儿吗?
  2) 人们的生活一年比一年好了。

 

 1. 越。。。越。。。 Càng … càng
Related Posts
1 of 20
 • 我越想帮他,他离我越远。
  1)雨越下越大,怎么办?
  2)我越爬越累,只好停下来休息一会儿。
  3)十多岁的孩子有时会坚持自己的看法,不愿意听父母的话,父母越说,他们越不听。

 

 1. 连。。。也、都。。。。 Đến ngay cả … cũng / cũng đều …
 • 他很有可能连初中都毕不了业。
  1)这个汉字太难了,连老师也不认识。
  这个汉字太简单了,连三岁的孩子都认识。
  2)我去过的地方很少连长城也没去过。
  他去过很多地方,连南极都去过。
  3)他很努力,连星期天都去图书馆看书。
  他一点儿也不努力,连考试前也不好好儿复习。

 

 1. V 上

说完就挂上了电话。
Bổ ngữ kết quả, biểu thị sau một động tác nào đó, một sự vật được gắn lên /  vào một sự vật khác. Ví dụ:
1)你怎么把电话挂上了?我还没说完呢!
2)戴上帽子,跟我走吧。
3) 写上你的名字。

 

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook