Học tiếng trung: Cần bao nhiêu thời gian để thành công

成功需要多长时间

_大卫:画家朋友, 听说你在美术比赛中得了第一名。 请给我们介绍一下儿你是怎么成功的, 好吗?

Dà wèi: Huàjiā péngyǒu, tīng shuō nǐ zài měishù bǐsài zhōng déliǎo dì yī míng. Qǐng gěi wǒmen jièshào yīxià er nǐ shì zěnme chénggōng de, hǎo ma?

Đại Vỹ : Ông bạn họa sỹ , nghe nói bạn đạt giải nhất trong cuộc thi mỹ thuật. Bạn có giới thiệu cho chúng tôi biết một chút  bạn làm thế nào để thành công, được không?

_画家:怎么说呢?  很多人以为成功是很难的事情, 其实, 只要坚持努力, 理想就一定能实现。
Họa sỹ : Nói thế nào được nhỉ? Có rất nhiều người nghĩ rằng thành công là một việc rất khó , thực ra , chỉ cần kiên trì nỗ lực, lý tưởng nhất định có thể thực hiện được .

Huàjiā: Zěnme shuō ne? Hěnduō rén yǐwéi chénggōng shì hěn nán de shìqíng, qíshí, zhǐyào jiānchí nǔlì, lǐxiǎng jiù yīdìng néng shíxiàn.

_大卫:这话是什么意思呢?

Dà wèi: Zhè huà shì shénme yìsi ne?

Đại Vỹ :  Nói như thế có nghĩa là như thế nào ?

_画家:我上初中的时候才开始喜欢画画儿。 从那时候开始一直到高中一年级, 每天大概只用一个小时画画儿。

Huàjiā: Wǒ shàng chūzhōng de shíhòu cái kāishǐ xǐhuān huà huà er. Cóng nà shíhòu kāishǐ yīzhí dào gāozhōng yī niánjí, měitiān dàgài zhǐ yòng yīgè xiǎoshí huà huàr.

Họa sĩ : lúc đầu khi tôi mới thích vẽ. Từ khi bắt đầu đến năm đầu tiên học trung học , mỗi ngày chỉ dành 1 tiếng để vẽ .

_大卫:那么,四年里,你画画的时间大概只有六十一天啊。 高中二年级以后,你没有再画吗?

Dà wèi: Nàme, sì nián lǐ, nǐ huà huà de shíjiān dàgài zhǐyǒu liùshíyī tiān a. Gāozhōng èr niánjí yǐhòu, nǐ méiyǒu zài huà ma?

Đại Vỹ : Vậy trong 4 năm thời gian bạn dành để vẽ khoảng 61 ngày.  Từ sau khi học năm thứ 2 học cấp 3, bạn không vẽ nữa sao?

_画家:高中二年级和三年级的时候,因为准备考大学,我暂时停止了画画儿。上大学以后,才又重新拿起画笔。大学四年里,我每天也只用一个小时画画儿。

Huàjiā: Gāozhōng èr niánjí hé sān niánjí de shíhòu, yīn wéi zhǔnbèi kǎo dàxué, wǒ zhànshí tíngzhǐle huà huà er. Shàng dàxué yǐhòu, cái yòu chóngxīn ná qǐ huàbǐ. Dàxué sì nián lǐ, wǒ měitiān yě zhǐ yòng yīgè xiǎoshí huà huàr.

Họa sĩ : thời gian học ở cấp 2 và cấp 3, vì chuẩn bị thi đại học, tôi tạm thời không vẽ nữa. Sau khi lên đại học mới bắt đầu vẽ lại . Trong 4 năm đại học, mỗi ngày đều dành 1 tiếng để vẽ .

大卫:四年里,画画儿的时间大概也是六十一天。大学毕业以后呢?

Dà wèi: Sì nián lǐ, huà huàr de shíjiān dàgài yěshì liùshíyī tiān. Dàxué bìyè yǐhòu ne?

Đại Vĩ  : Trong 4 năm , thời gian vẽ khoảng 61 ngày. Vậy khi tốt nghiệp đại học xong thì sao ?

_画家:大学毕业后,我当了三年大学老师。这三年里,我每天大概花三小时画画儿。三年里,画画儿的时间大概是一百三十七天。

Related Posts
1 of 28

Huàjiā: Dàxué bìyè hòu, wǒ dāngle sān nián dàxué lǎoshī. Zhè sān nián lǐ, wǒ měitiān dàgài huā sān xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān dàgài shì yībǎi sānshíqī tiān.

Họa Sĩ : sau khi tốt nghiệp đại học, 3 năm tôi làm giáo viên. Trong 3 năm đó , mỗi ngày tôi dành 3 tiếng để vẽ . Trong 3 năm, thời gian vẽ khoảng 137 ngày.

_大卫:后来呢?

Dà wèi: Hòulái ne?

Đại Vỹ : Sau đó thì sao ?

_画家:后来我辞去了大学的工作,去全国名地游览了三年,每天用八个小时画画儿。三年里,画画儿的时间正好是三百六十五天。

Huàjiā: Hòulái wǒ cíqùle dàxué de gōngzuò, qù quánguó míng dì yóulǎnle sān nián, měitiān yòng bā gè xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān zhènghǎo shì sānbǎi liùshíwǔ tiān.

Họa Sỹ : Sau đó tôi xin thôi việc, đi du lịch các địa điểm nổi tiếng trong nước, mỗi ngày dành 1 tiếng để vẽ . Sau 3 năm thời gian dành để vẽ là 365 ngày.

_大卫:这三年,你画画儿的时间比较多。

Dà wèi: Zhè sān nián, nǐ huà huà er de shíjiān bǐjiào duō.

Đại vỹ : 3 năm này , thời gian bạn vẽ khá nhiều .

_画家:是的。 后来我回到北京,专门画了三年画儿,每天用十个小时画画儿。三年里,画画儿的时间大概是四百六十五天。然后,在这次比赛中,我得了这个大奖。

Huàjiā: Shì de. Hòulái wǒ huí dào běijīng, zhuānmén huàle sān niánhuà er, měitiān yòng shí gè xiǎoshí huà huà er. Sān nián lǐ, huà huà er de shíjiān dàgài shì sìbǎi liùshíwǔ tiān. Ránhòu, zài zhè cì bǐsài zhōng, wǒ déliǎo zhège dàjiǎng.

Họa sĩ : đúng thế . Sau đó tôi quay lại Bắc Kinh, học chuyên ngành vẽ 3 năm , mỗi ngày đều dành 10 tiếng để vẽ . Trong 3 năm, thời gian dành để vẽ khoảng 465 ngày. Sau đó , trong cuộc thi lần này , tôi giành được giải thưởng lớn.

_大卫:从你小时候对画画儿产生兴趣,到得大奖,你花在画画儿上的时间是多少呢? 我们算一下儿:六 十 一 天 加 六 十 一 天 加 一 百 三 十 七 天 加 三 百 六 十 五 天 加 四 百 六 十 五,等 于 一 千 零 八 十 九 天。大概只有三年!

Dà wèi: Cóng nǐ xiǎoshíhòu duì huà huà er chǎnshēng xìngqù, dào dé dàjiǎng, nǐ huā zài huà huà er shang de shíjiān shì duōshǎo ne? Wǒmen suàn yīxià er: Liùshíyī tiān jiā liùshíyī tiān jiā yībǎi sānshíqī tiān jiā sānbǎi liùshíwǔ tiān jiā sìbǎi liùshíwǔ, děngyú yīqiān líng bāshíjiǔ tiān. Dàgài zhǐyǒu sān nián!

Từ khi bạn có hứng thú với hội họa đến khi đạt giải thưởng , bạn dành bao nhiêu thời gian để vẽ ? Tôi tính một chút :61 ngày + 61 ngày + 137 ngày + 365 ngày + 465 ngày  = 1089 ngày , tính khoảng 3 năm .

_画家:是啊,其他的时间,我都在做与画画儿无关的事。所以我说,成功不需要多少时间。你同意我的看法吗?

Huàjiā: Shì a, qítā de shíjiān, wǒ dū zài zuò yǔ huà huà er wúguān de shì. Suǒyǐ wǒ shuō, chénggōng bù xūyào duōshǎo shíjiān. Nǐ tóngyì wǒ de kànfǎ ma?

Họa sĩ : Đúng thế , thời gian khác làm việc và vẽ là hai chuyện không lien quan đến nhau. Vì thế thành công không cần thiết là cần bao nhiêu thời gian. Bạn đồng ý với ý kiến của tôi không ?

_大卫:你真棒!祝贺你。

Dà wèi: Nǐ zhēn bàng! Zhùhè nǐ.

Đại Vỹ  : Bạn thật giỏi. Chúc mừng bạn .

 

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook