HỌC BÀI KHÓA TIẾNG TRUNG

 

 

他在做什么呢?
Tā zài zuò shénme ne?
Anh ấy đang làm gì vậy ?

(一 ) 他在做什么呢
Tā zài zuò shénme ne
Anh ấy đang làm gì vậy?

玛丽 :         麦克在宿舍吗?
Mǎlì:               Màikè zài sùshè ma?
Mary:             Mike có ở kí túc xá không?

爱德华 :    在。
Àidéhuá:        Zài.
Edward:         Có.

玛丽 :          他在做什么呢?
Mǎlì:               Tā zài zuò shénme ne?
Mary:             Anh ấy đang làm gì vậy?

爱德华          我出来的时候,他正在听音乐呢。
Àidéhuá :   Wǒ chūlái de shíhòu, tā zhèngzài tīng yīnyuè ne.
Edward:         Lúc tôi đi ra, anh ấy đang nghe nhạc.

(玛丽到麦克宿舍。。。)
(Mǎlì dào Màikè sùshè…) Mary tới kí túc xá của Mike.

玛丽:           你是不是在听音乐呢?
Mǎlì:               Nǐ shì búshì zài tīng yīnyuè ne?
Mary:             Có phải bạn đang nghe nhạc không?

Related Posts
1 of 11

麦克:          没有,我正听课文录音呢。
Màikè:            Méiyǒu, wǒ zhèng tīng kèwén lùyīn ne.
Mike:              Không, tớ đang nghe đoạn ghi âm bài khóa.

玛丽:          下午你有事儿吗?
Mǎlì:               Xiàwǔ nǐ yǒushìr ma?
Mary:             Buổi chiều bạn có việc gì không?

麦克:          没有事儿。
Màikè:            Méiyǒu shìr.
Mike:              Không có.

玛丽:          我们一起去书店,好吗?
Mǎlì:               Wǒmen yīqǐ qù shūdiàn, hǎo ma?
Mary:             Chúng ta cùng đi hiệu sách, nhé?

麦克:          你要买什么书?
Màikè:            Nǐ yāomǎi shénme shū?
Mike:              Bạn muốn mua sách gì?

玛丽:          我想买一本 汉语词典。
Mǎlì:               Wǒ xiǎng mǎi yī běn Hànyǔ cídiǎn.
Mary:             Tôi muốn mua một quyển từ điển tiếng Trung.

麦克:          咱们怎么去呢?
Màikè:            Zánmen zěnme qù ne?
Mike:              Chúng ta đi như thế nào?

玛丽:          坐车去吧。
Mǎlì:               Zuòchē qù ba.
Mary:             Đi xe bus nhé.

麦克:          今天星期六,坐车太挤。骑车去怎么样?
Màikè:            Jīntiān xīngqíliù, zuòchē tài jǐ, qí chē qù zěnme yàng?
Mike: Hôm nay là thứ bảy, đi xe bus đông lắm, đi xe đạp được không?

 

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook