Bổ ngữ trong tiếng trung

Bổ ngữ trong tiếng trung

1.程度补语 Bổ ngữ trình độ

程度补语表示述语所达到的程度或状态。述语通常是形容词或心理动词。
Bổ ngữ trình độ diễn tả trình độ hoặc trạng thái.Thuật ngữ thường dùng là tính từ hoặc động từ tâm lý.

程度补语主要有两种情况:一是必须加“得”、一是不能加“得”。
Bổ ngữ trạng thái chủ yếu gồm 2 loại :1 là bắt buộc thêm “得”,2 là không thể thêm “得”.

A.必须加“得”的程度补语,“很”、“慌”、“多”以及“不得了”、“要命”、“要死”、“不行”等。例如:
Các bổ ngữ bắt buộc thêm “得“ bao gồm:“很”、“慌”、“多” ngoài ra còn có “不得了”、“要命”、“要死”、“不行”…Ví dụ:

热得很 憋得慌 累得多 漂亮得多
简单得不得了 疲乏得要命 喜欢得不行

B.不能加“得”的程度补语,“极”、“透”、“死”、“坏”、“万分”以及表示程度较轻的“一些”、“一点”等。例如:
Các bổ ngữ trình bộ không thêm ”得“ như :“极”、“透”、“死”、“坏”、“万分” ,để biểu hiện mức độ nhẹ hơn như “一些”、“一点”….Ví dụ:

坏透了 讨厌死了 乐坏了 舒服多了 痛快极了
少一些 快了一些 心安一点 稍慢一点

程度补语没有否定形式。
Bổ ngữ trình độ không có hình thức phủ định.

2.可能补语 Bổ ngữ khả năng

可能补语表示“能怎么样”或“不能怎么样”。
Bổ ngữ khả năng biểu thị “có thể như thế nào” hoặc “không thể như thế nào”.

可能补语主要有两种表示方法:
Bổ ngữ khả năng chủ yếu gồm 2 cách biểu đạt.

1.在述语和补语之间加入“得”或“不”,表示动作的结果、趋向可能或不可能出现。例如:
Giữa thuật ngữ và bổ ngữ có thể thêm ”得“ hoặc “不” biểu thị kết quả,xu hướng của động tác,khả năng có thể hoặc không thể xuất hiện.Ví dụ:

写得完——写不完  听得懂——听不懂
出得去——出不去  解决得好——解决不好

2.“得”或“不得”用在述语之后作补语,表示结果可能实现或不能实现。例如:
“得” hoặc “不得” được dùng đằng sau thuật ngữ để làm bổ ngữ,biểu thị kết quả của việc có thể hoặc không thể thực hiện.Ví dụ:

去得——去不得 吃得——吃不得
丢得——丢不得 去得——去不得

此外,“得了(liao)”或“不了(liao)”也可以用在述语后面作可能补语。例如:
Ngoài ra thì “得了(liao)” hoặc “不了(liao)” cũng có thể được dùng đằng sau thuật ngữ để làm bổ ngữ khả năng.Ví dụ:

走得了——走不了 办得了——办不了 定得了——定不了

Học tiếng trung tại https://.com

 

hoc tieng trung tren google:

  • các loại bổ ngữ trong tiếng trung
  • bổ ngữ khả năng trong tiếng trung
  • bổ ngữ khả năng
  • bổ ngữ tiếng trung

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook