Bảng con số trong tiếng trung

Ý nghĩa các con số trong Tiếng Hoa
数字恋爱
1
119425 你依旧是爱我 12746 你恶心死了  12825 你爱不爱我  13456 你相思无用
1437  你是神经   14517 你是我氧气  14527 你是我爱妻  14535 你是否想我
14551 你是我唯一  1456 你是我的   14567 你是我老妻  1457 你是我妻
145692 你是我的最爱 1487 你是白痴   1487561 你是白痴无药医
1564335你无聊时想想我  1594184 你我就是一辈子 165 原谅我  16537 你惹我生气
17382 你欺善怕恶   1748 你去死吧  17868 你吃饱了吧  18056 你不理我啦
1837 你别生气  18376 你别生气了  195 你找我0  198  你走吧
1240 最爱是你   1314 一生一世  1314925一生一世就爱我 1372 一厢情愿
1392010一生就爱你一个  1414 意思意思  147  一世情  1573 一往情深
1711  一心一意
2
210  爱你哦   21111 爱你一亿年  21161 爱你一万年  211701 爱你一千年
21184 爱你一辈子   2131999 爱你想你久久久 2137 为你伤心  21475 爱你是幸福
20609 爱你到永久  207374 爱你七生七世 21863 爱你到来生 21999 爱你久久久
221225 爱爱你爱爱我 230 爱上你  234 爱相随  135  要想你
241  爱死你   246 饿死了  246437爱是如此神奇 25184 爱我一辈子
25873 爱我到今生  25910  爱我久一点  259695爱我就了解我  259758 爱我就娶我吧
2627  爱来爱去   282  饿不饿   2925184爱就爱我一辈子 296  爱走了
3
311  想你哦   31921 想你就爱你 319421 想你就是爱你 3113 想你一生
311 先依你   3707 LOVE(BP倒过来看) 32112 想念你的爱  32169 想爱你很久
3217778想和你去吹吹风 331335 想想你想想我  3344 生生世世   3399 长长久久
356  上网了   35911 想我久一点 359258 想我就爱我吧  361 想念你
369958 神啊救救我吧 3731 真心真意  39 THANK YOU
4
441295 谢谢你爱过我 4422335 时时刻刻想想我 4457 速速回机 456 是我啦
461 思念你
5
505  SOS   517681 我一定要追你  511 我依你(我已来) 51121 我依然爱你
51195 我要你嫁我 51396我要睡觉了   514 无意思   515216我已不爱你了
51621 我依然爱你 51821我已不爱你  518721 我一辈子爱你  51921 我依旧爱你
51930 我依旧想你 520 我爱你   5211314 我爱你一生一世  521*010000 我爱你–一万年
5213344587 我爱你生生世世不变心  52194 我爱你到死  521  我愿意
5231 我爱上你 5241 我爱是你  52416  我爱死你了  526  我饿了
5261 我暗恋你 531 我想你   531184 我想你一辈子 53217778 我想和你去吹吹风
53416我想死你了 53517231我想我已经爱上你 5361 我想念你   5366 我想聊聊
5376 我生气了  53719我深情依旧  53771 我想亲亲你  53782 我心情不好
53881我想抱抱你 53981我想揍扁你  541186 我是你女朋友 54133 我是你先生
5416 我是你的  5417 我是你妻  54164  我是你老师  54174 我是你妻子
54186我是你八啦 5421 我只爱你  54335 无事想想我  543721我是真心爱你
54431我时时想你 5452831无时无刻不想你 546  我输了   5461 我思念你
5491 我去找你 54921 我始终爱你  554528196 我无时无刻伴你左右
555 呜呜呜  55646 我无聊死了  556521 我不能不爱你 558 午午安
55926我有多无聊 5621 我很爱你  562159487我若爱你我就是白痴 5631 我很想你
564335无聊时想想我 5671 我要娶你  571  我气你   57351 我只在乎你
57386 我去上班了 57410 我心属于你  574839 我其实不想走 57521 吾妻我爱你
576  我去了 5776 我出去了  578  补习班   58 晚安
584521我发誓我爱你     5843344521 我发誓生生世世我爱你 586 我不来
587  我抱歉 5871 我不介意  592  我好饿   59241 我最爱是你
59421 我就是爱你 59431 我就是想你  59521 我永远爱你  596  我走了
5976 我到家了
6
619  到永久  6121 懒得理你 6785753 老地方不见不散  6868 溜吧!溜吧!
687 对不起
7
71345 请你相信我 716 起来吧 71626 请你留下来  716519184 请你让我依靠一辈子
7186 七零八落  7187请你别走 71885 请你帮帮我 721   亲爱的
729 去喝酒  7319 天长地久 737421今生今世爱你 73748196 今生今世伴你左右
73817 情深怕缘浅 741 气死你 7418695其实你不了解我 745   气死我
745421其实我是爱你 7474174 去死去死你去死 74839 其实不想走 756 辛苦了
765  去跳舞   7758521 亲亲我吧我爱你 7678 吃饱了吗  771880521 亲亲你抱抱你我爱你   7731心心相印 7752 亲亲吾爱  775885 亲亲我抱抱我
77543 猜猜我是谁 77895 紧紧抱着我 786 吃饱了   7998  去走走吧
8
8116 不理你了 8113 伴你一生  8174 把你气死  8184 BABY  819 保龄球 811176****514  不要在一起了。。。无意思   82475 被爱是幸福 825 别爱我
837 别生气  8384 不三不四  85  帮我  85941 帮我告诉他 885 帮帮我
861 不理你  865 别惹我  8716 八格耶鲁–混蛋 881 拜拜唉  8834761 漫漫相思只为你   886 拜拜罗  898 分手吧
9
912535 求你爱我想我 917753 叫你去吃午餐 9189 求你别走 911 就依你
918 加油吧   921 就爱你   9213 钟爱一生 931 好想你
93111 就想见见你  941194 告诉你一件事 95 救我   98 早安

987 对不起   99113148875 求求你一生一世别抛弃我  9918875 求求你别抛弃我
995  救救我   9958 救救我吧 
男:721 亲爱的,0356 你上网了,77543 猜猜我是谁?941194 告诉你一件事.
女:8116 不理你了!

男:08056 你不理我啦?
女:987 对不起,02746 你恶心死了
男:0144 你意思是?
女:0825 你不爱我.898 分手吧!
男:08376 你别生气了!
女:14535 你是否想我?35895 想我不找我?
男:54422330,我时时刻刻想想你,461思念你…………!
女:359258 想我就爱我吧 !
男: 21475 爱你是幸福,

女:04525184 你是否爱我一辈子?
男:5207374 我爱你七生七世,21863爱你到来生,045692你是我的最爱。
女:043731?你是真心真意?
男:584我发誓,520我爱你,0456 你是我的,04517 你是我氧气,045651 你是我的唯一,517681 我一定要追你,1392010一生就爱你一个,02825 你爱不爱我?
女:7418695其实你不了解我,259758 爱我就娶我,535172316我想我已经爱上你了
男:71345 请你相信我,145692 你是我的最爱,5416186 你是我的女朋友
女:5396我先走了,51396我要睡觉了!
男:098你走吧!5765 我去跳舞,
女:881 :拜拜唉
男:886:拜拜你,536785753 晚上老地方不见不散
1314一生一世
740气死你
456是我啦
7998去走走吧
53719我深情依旧
25184爱我一辈子
0594184你我几是一辈子
220225爱爱你爱爱我
246437爱是如此神奇
1314925一生一世就爱我
360想念你
2010000爱你一万年
259695爱我就了解我
078你去吧
20999爱你久久久
5871我不介意
775885亲亲我抱抱我
08376你别生气了
095你找我
8006不理你了
20863爱你到来生
3399长长久久
234爱相随
20863爱你到来生
35925想我就爱我
1509一起走走
246饿死了
918加油吧
04551你是我唯一
51396我要睡觉了
995救救我
5203344587我爱你生生世世不变心
748去死吧
537我生气
1392010一生就爱你一人
53880我想抱抱你

Tiengtrung.vn

CS1 :Số 10 – Ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội

CS2:Số 25 Ngõ 68 Cầu giấy ( Tầng 4 )

ĐT : 09.8595.8595 – 09. 4400. 4400 – 09.6585.6585

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG ONLINE :

khoa hoc tieng trung online

KHÓA HỌC TIẾNG TRUNG TẠI HÀ NỘI :

lớp học tiếng trung giao tiếp

hoc tieng trung tren google:

 • ý nghĩa các con số trong tiếng trung
 • số 234 trong tiếng trung là gì
 • 234 trong tiếng trung nghĩa là gì
 • 987 tiếng trung
 • 善 nghia la gi
san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ