Bài tập điền từ tiếng trung

Bài tập điền từ tiếng trung với học tiếng trung
I. Hãy chọn từ đúng điền vào ô trống sau:
1。你去上海——-?
a) 找谁
b)找哪儿
c)说什么

2。 你的室友在——。
a)哪儿
b)我那儿
c) 我的房间那儿。

3。 你——-你经济老师的宿舍吗?
a)知道
b) 说
c)也叫

4。你——–去那儿看书吧?
a)很
b)只
c)都

5。大为,世海———住四五一号吗?
a) 很
b)都
c)可是

6。———-学生都住学院宿舍吗?
a) 现在
b)常常
c)可是

7。你——–长城玩吗?
a) 知道去
b) 喜欢
c)喜欢去

8。 北京——-哪儿?
a)是
b)在
c)去

II. Chọn câu trả lời đúng
1。你住哪儿?
a. 住王老师那儿。
b. 住那儿吗?
c. 住王老师

Related Posts
1 of 44

2。大为在吗?
a. 是。
b. 好。
c. 不在。

3。你喜欢你的房间吗?
a. 都喜欢。
b. 喜欢那儿。
c. 喜欢。

4。你常常去哪儿看电视?
a. 我朋友哪儿。
b. 我朋友那儿。
c. 去朋友看电视。

5。 你知道她的姓名吗?
a. 我知道她姓什么,不知道她叫什么。
b. 我知道什么?
c. 我只知道。

6。你常常去经济学院看你的朋友吗?
a. 常常不去。
b. 不常常去。
c. 很常常。

7。你的房间在哪儿?
a. 是三三二。
b. 是三三二号。
c. 在三三二。

8。俄国在哪儿?
a. 在欧洲哪儿。
b. 在欧洲。
c. 欧洲在。

 

 

hoc tieng trung tren google:

  • bai tap tieng trung co ban
  • bài tập tiếng trung quyển 1
  • bài tập tiếng trung sơ cấp
  • làm bài tập tiếng hoa

Comments are closed.

san go cong nghiep là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các gia đình muốn có được sàn gỗ giá rẻ đẹp hãy liên hệ ngay  để tư vấn mua sàn gỗ công nghiệp Thụy Sĩ cùng với studio thiết kế đồ họa tập trung vào thiết kế logo cùng với agnecy quảng cáo facebook