Học tiếng trung theo chủ đề

Chủ đề cây cối 1.杜松Dù sōng: bách kim, bách gai 2. 柏树Bǎishù: cây bách 3. 白样Báiyáng: bạch dương 4. 白果树Báiguǒshù:…

December 16, 2020