Học tiếng Trung qua câu chuyện: Ăn chuối từ đầu nào

从哪一头儿吃香蕉

CHUỐI ĂN TỪ ĐẦU NÀO?

 

一个朋友对我说过一句话。 他说:有些人吃香蕉总是从 尾巴开始剥, 着别很大 他的话给了我很大的启发。

如果已经是一种习惯, 一个人就很难改变 他剥香蕉的方式。

一个戒烟的人,他戒了一天烟,  受极了, 他想: 我才戒了一天烟, 就这么难。 天哪, 如果我还能活 1 w万天的话, 就还要受9999天的 罪, 算了吧!他 戒烟失败。但是,如果换个想法: 我第一天戒烟就成功了,真不错! 如果我 还能活 1 万天的话,坚持下去,后面的 9999  就从成功开始, 多好, 这样, 他就能慢慢地把烟戒掉了。

其实,这里有一个最简单的道理: 遇到任何事情, 我们都可以试试换个角度去想。 很多事情不是必须那么做, 或者必须这么做的。

香蕉, 当然是可以从两儿吃的!

Câu chuyện ” Ăn chuối từ đầu nào”

Yīgè péngyǒu duì wǒ shuōguò yījù huà. Tā shuō:“Yǒuxiē rén chī xiāngjiāo zǒng shì cóng wěibā kāishǐ bō,zhe bié hěn dà”. Tā dehuà gěile wǒ hěn dà de qǐfā.
Rúguǒ yǐjīng shì yī zhǒng xíguàn, yīgè rén jiù hěn nán gǎibiàn tā bō xiāngjiāo de fāngshì.
Yīgè jièyān de rén, tā jièle yītiān yān, nánshòu jíle, tā xiǎng: Wǒ cái jièle yītiān yān, jiù zhème nán. Tiān nǎ, rúguǒ wǒ hái néng huó 1 w wàn tiān dehuà, jiù hái yào shòu 9999 tiān de zuì, suànle ba! Tā jièyān shībài. Dànshì, rúguǒ huàngè xiǎngfǎ: Wǒ dì yī tiān jièyān jiù chénggōngle, zhēn bùcuò! Rúguǒ wǒ hái néng huó 1 wàn tiān dehuà, jiānchí xiàqù, hòumiàn de 9999 tiān jiù cóng chénggōng kāishǐ, duō hǎo, zhèyàng, tā jiù néng màn man de bǎ yān jiè diàole.
Qíshí, zhè li yǒu yīgè zuì jiǎndān de dàolǐ: Yù dào rènhé shìqíng, wǒmen dōu kěyǐ shì shì huàngè jiǎodù qù xiǎng. Hěnduō shìqíng bùshì bìxū nàme zuò, huòzhě bìxū zhème zuò de.
Xiāngjiāo, dāngrán shì kěyǐ cóng liǎngtóu er chī de!

Học theo cách này vừa tạo được tiếng cười mà còn tiếp thu ngôn ngữ mới nhanh hơn

1 người bạn nói với tôi 1 câu. Anh ấy nói: có 1 số người bóc luôn bắt đầu từ đuôi, làm khác biệt rất lớn. Lời nói của anh ta đã làm cho tôi 1 gợi ý tuyệt vời.

Nếu đã là 1 thói quen, 1 người rất khó để thay đổi cách bóc chuối.

1 người cai thuốc, anh ta cai 1 ngày, điều này  rất khó chịu. Anh ta nghĩ: tôi mới cai thuốc 1 ngày mà đã khó như vậy. Ngày nào đó, nếu tôi sống 1vạn ngày thì có 9999 ngày quên nó. Anh ta sẽ không cai được thuốc. Nhưng nếu nghĩ theo 1 hướng khác:  ngày đầu tiên tôi đã cai thuốc thành công rồi, thật tuyệt. Nếu tôi sống 1 vạn ngày, gắn bó với thuốc, 9999 ngày sau  từ 1 khởi đầu thành công anh ta sẽ từ từ bỏ được thuốc lá.

Trong thực tế có 1 sự thật đơn giản: trong bất kì điều gì, chúng ta đều có thể thử nghĩ theo 1 chiều hướng khác đi. Rất nhiều việc không nhất thiết phải làm điều đó, hoặc phải làm như vậy.

Chuối, tất nhiên là có thể bóc từ 2 đầu để ăn!

Phương pháp học tiếng Trung rất quan trọng. Thông qua câu chuyện hài này, không những gây cười cho người đọc mà còn giúp bạn trau dồi thêm vốn từ vựng tiếng Trung.

scroll to top