Hướng dẫn sử dụng từ “把” trong tiếng Trung

 1. Câu chữ “把”là loại câu vị ngữ động từ. Khi ta muốn nhấn mạnh sự xử lý của động từ và kết quả của sự xử lý đó, ta dùng câu chữ “把”. Ví dụ:
 • 我 把 练 习 做 完 了。Tôi đã làm xong bài tập.
 • 他已经把那篇学术报告准备好了。Ông ấy đã chuẩn bị xong bản thảo báo cáo học thuật đó.

Ta hoàn toàn có thể dùng câu vị ngữ động từ thông thường để diễn đại hai câu trên. Ví dụ:

 • 我做完练习了。
 • 他已经准备好了那篇学术报告。

Về cơ bản, ý nghĩa biểu đạt của hai loại câu trên giống nhau, nhưng câu 1 và 2 còn có ý nghĩa là chủ ngữ đã thông qua động tác xử lý tân ngữ như thế nào và kết quả xử lý ra sao. Xử lý tức là khiến cho sự vật bị xử lý di chuyển, thay đổi hình dạng hoặc chịu ảnh hưởng như thế nào…

Tiếng Trung được phân chia theo 6 cấp độ
 1. Cách diễn đạt của câu chữ “

Chủ ngữ +  + Tân ngữ + Động từ + Thành phần khác

Chú ý:

 • Tân ngữ sau“把” là sự vật bị xử lý.
 • Thành phần khác ở đây nêu lên xử lý như thế nào hoặc kết quả xử lý. Ví dụ:
 1. 小阮已经把课文念得很熟了。Tiểu Nguyễn đã đọc làu làu bài đọc.
 2. 请你把这儿的情况介绍介绍吧。Xin ông giới thiệu một chút về tình hình nơi này.
 3. Những yêu cầu khi dùng câu chữ“
 4. Tân ngữ của“把” về ý nghĩa chính là người hay vật chịu sự chi phối cỉa động từ vị ngữ, nói chung đã được xác định trong ý nghĩ của người nói. Ví dụ:

他要借一本书。<Quyển sách bất kì nào cũng được>

他要把那本书借回来。<Quyển sách đã biết>

 1. Ý nghĩa cơ bản của câu chữ“把” là biểu thị xử lý. Động từ chính hoặc ngữ động bổ trong loại câu này phải là động từ cập vật (động từ mang được tân ngữ) và phải có ý nghĩa xử lý và chi phối. Nếu động từ hoặc ngữ động bổ không có ý nghĩa xử lý và chi phối thì không dùng được trong câu chữ“把”. Như các động từ “有,在,是,像,觉得,知道,喜欢,来,去” không dùng được trong câu này.

Ví dụ:

Chỉ nói được:他们进里边去了。

Không nói được:他们把里边进去了。

Ngoài ra, sau động từ cũng không dùng được trợ từ động thái “过”.

Sử dụng ngữ pháp trong tiếng Trung
 1. Tác dụng của câu chữ“把” không phải chỉ nêu lên sự xử lý mà còn phải nói lên kết quả và phương thức của sự xử lý. Vì vậy, sau động từ chính phải có thành phần khác như trợ từ động thái “了”, bổ ngữ, tân ngữ hoặc động từ lặp lại của động từ đó. Chú ý là không dùng được bổ ngữ khả năng. Ví dụ:
 2. 外边很冷,你把毛衣穿上吧。Bên ngoài rất lạnh, con mặc áo len vào đi.
 3. 你把那件事告诉他了吗?Em đã nói với anh ấy việc đó chưa?

Nếu động từ có một loại trạng ngữ khác (không phải là phó từ), sau động từ có thể không dùng thành phần khác.

Ví dụ: 别把书乱放。Đừng để sách lung tung.

 1. Vị trí của động từ năng nguyện và phó từ phủ định trong câu chữ “

Động từ năng nguyện và phó từ phủ định được đặt trước“把”.

Ví dụ:

 1. 今天我没把照相机带来,不能照相了。Hôm nay tôi không đem máy chụp hình tới, khổng thế chụp hình rồi.
 2. 今天睡觉以前,你应该把练习做完。Hôm nay trước khi đi ngủ, bạn nên làm xong bài tập.
 3. 不把这门课学好,就不能毕业。Không học tốt môn học này thì không tốt nghiệp được.
 4. Những trường hợp bắt buộc dùng câu chữ “
 5. Nếu sau động từ chính có bổ ngữ kết quả “到,在,给,成,作,为..” và tân ngữ, bắt buộc phải dùng câu chữ“把”.

Sau “到,在” thường là tân ngữ chỉ nơi chốn. Ví dụ:

 1. 她把两个孩子送到家。Cô ấy đưa hai đứa trẻ về nhà.
 2. 请你把汽车开到学校门口等我。(Xin) anh lái xe đến công trường đợi tôi.
 3. Nếu sau động từ chính có bổ ngữ xu hướng phức hợp và có tân ngữ chỉ nói chốn, nói chung phải dùng câu chữ“把”.

Ví dụ:

他们把船划到那边去了。Bọn nó chèo thuyền qua bên kia rồi.

 1. Phân biệt câu bị động và câu chữ“

Câu bị động là câu mà chủ ngữ của câu về ý nghĩa vốn là tân ngữ. Ở câu chữ“把” từ tân ngữ ở sau động từ đã được chuyển lên trước động từ sau chữ“把”. Vì vậy, khi diễn đạt hoặc làm bài tập cần chú ý đổi vị trí tân ngữ và chủ thể của động tác cho đúng là được.

Ví dụ:

1a. 我的自行车叫弟弟寄到学校去了。Xe đạp của tôi bị em trai đạp tới trường rồi.

Ở câu này, về ý nghĩa, chủ thể của động tác là tân ngữ của là, như vậy muốn đổi thành câu chữ“把” sẽ diễn đạt như sau:

1b. 弟弟把我的自行车骑到学校去了。Em tôi đi xe đạp của tôi tới trường rồi.

2a. 他们把衣柜搬进屋子里了。Bọn họ khiêng tủ quần áo vào trong phòng.

Trong ví dụ 2a, là chủ thể của động tác, (về ý nghĩa) là tân ngữ của, như vậy sẽ đổi thành câu bị động như sau:

2b. 衣柜被他们搬进屋子里了。Tủ quần áo đã được họ khiêng vào trong phòng.

scroll to top