Học tiếng Trung thông qua đoạn văn tự sự

如果有一天,你发现母亲的厨房不再像以前那么干净了;如果有一天,你发现母亲做的菜太咸太难吃;如果有一天,你发现父亲看电视看着看着睡着了;如果有一天,你发现父母不再爱吃脆脆的蔬菜水果了;如果有一天,你发现父母喜欢喝稀饭了;如果有一天,你发现他们反应慢了;如果有一天,你发现吃饭的时候他们总是咳嗽。。。

如果有这么一天,我要告诉你:你的父母真的已经老了,需要别人照顾了。

每个人都会老。父母比我们先老,我们应该照顾他们,关心他们。他们可能会很多事都做不好,如果房间有味儿,可能他们自己也闻不到,请千万不要嫌他们脏或嫌他们臭。他们不再爱洗澡的时候,请一定抽空儿帮他们洗洗身体,因为他们自己可能洗不干净;我们在享受食物的时候,请给他们准备一小碗容易吃的,因为有些东西他们不爱吃可能是因为牙齿咬不动了。

从他们出生开始,父母就在不停地忙碌,教我们生活的基本能力,把人生的经验告诉我们,还让我们读书学习。。。所以,如果有一天,他们真的动不了了,我们要记住,看父母就是看自己的未来。如果有一天,你像他们一样老时,你希望怎么过?

Đoạn tâm sự của một bạn trẻ

Rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn mǔqīn de chúfáng bú zài xiàng yǐqián nàme gānjìng le; rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn mǔqīn zuò de cài tài xián tài nán chī; rúguǒ yǒu yītiān, nǐ fāxiàn fùqīn kàn diànshì kàn zhe kàn zhe shuì zháo le; rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn fùmǔ bú zài ài chī cuì cuì de shū cài shuǐ guǒ le; rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn fùmǔ xǐhuān hē xī fàn le; rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn tāmen fǎnyìng màn le; rúguǒ yǒu yī tiān, nǐ fāxiàn chī fàn de shíhòu tāmen zǒng shì késòu…

Rúguǒ yǒu zhème yītiān, wǒ yào gàosù nǐ: Nǐ de fùmǔ zhēn de yǐjīng lǎo le, xūyào bié rén zhàogù le.

Měi gè rén dūhuì lǎo. Fùmǔ bǐ wǒmen xiān lǎo, wǒmen yīnggāi zhàogù tāmen, guānxīn tāmen. Tāmen kěnéng huì hěn duō shì dōu zuò bù hǎo, rúguǒ fángjiān yǒu wèir, kě néng tāmen zìjǐ yě wén bù dào, qǐng qiān wàn bú yào xián tāmen zàng huò xián tāmen chòu. Tāmen bú zài ài xǐ zǎo de shíhòu, qǐng yí dìng chōu kòngr bāng tāmen xǐ xǐ shēntǐ, yīnwèi tāmen zìjǐ kěnéng xǐ bù gānjìng; wǒmen zài xiǎngshòu shí wù de shíhòu, qǐng gěi tāmen zhǔnbèi yī xiǎo wǎn róngyì chī de, yīnwèi yǒu xiē dōngxī tāmen bú ài chī kěnéng shì yīnwèi yá chǐ yǎo bù dòng le.

Cóng tāmen chūshēng kāishǐ, fùmǔ jiù zài bù tíng de máng lù, jiào wǒmen shēnghuó de jīběn néng lì, bǎ rénshēng de jīngyàn gàosù wǒmen, hái ràng wǒmen dúshū xuéxí… Suǒyǐ, rúguǒ yǒu yī tiān, tāmen zhēn de dòng bù liǎo le, wǒmen yào jì zhù, kàn fùmǔ jiù shì kàn zìjǐ de wèilái. Rúguǒ yǒu yītiān, nǐ xiàng tāmen yí yàng lǎo shí, nǐ xīwàng zěnme guò?

Gia đình được coi là tế bào của xã hội

Nếu một ngày, bạn nhận ra căn bếp của mẹ không còn sạch sẽ như trước nữa, nếu có một ngày, bạn nhận ra món ăn mẹ làm quá mặn quá khó ăn; nếu như một ngày, bạn nhận ra bố đang xem tivi rồi cứ thế ngủ quên mất; nếu như một ngày, bạn nhận ra bố mẹ không còn thích ăn những thứ hoa quả giòn tan nữa; nếu có một ngày, bạn phát hiện ra bố mẹ thích ăn cháo; nếu một ngày, bạn nhận ra phản ứng của bố mẹ đã trở nên chậm chạp; nếu có một ngày, bạn nhận ra lúc ăn cơm bố mẹ luôn bị ho…

Nếu có một ngày như vậy, tôi muốn nói với bạn rằng: bố mẹ bạn thật sự đã già rồi, cần người chăm sóc.

Mỗi người đều sẽ già đi. Cha mẹ sẽ già trước chúng ta, chúng ta cần phải chăm sóc họ, quan tâm họ. Sẽ có rất nhiều chuyện họ làm không tốt, nếu như nhà cửa có mùi, có thể chính họ cũng không nhận ra, xin bạn đừng chê họ bẩn hay chê họ xấu. Khi họ không muốn tắm rửa, mong bạn hãy bớt chút thời gian tắm rửa cho họ, vì có thể họ tự tắm sẽ không sạch; khi ăn, bạn hãy cho họ một cái bát nhỏ thôi, có những thứ họ không muốn ăn là vì răng không còn nhai được.

Từ khi chúng ta sinh ra, cha mẹ đã luôn bận rộn không ngừng nghỉ, dạy chúng ta những kỹ năng sống cơ bản, truyền cho chúng ta kinh nghiệm sống, còn cho chúng ta đi học… Cho nên, nếu có một ngày, cha mẹ thật sự không thể hoạt động được nữa, chúng ta cần phải nhớ rằng, cha mẹ chính là chúng ta trong tương lai. Nếu có một ngày, bạn cũng già đi như họ, bạn mong muốn được sống như thế nào?

You cannot copy content of this page
scroll to top